av EIONÖVER SA · Citerat av 5 — Även Lindel 1har en liknande syn på Sanningens relation till de bevis som läggs Lindell B., Sakfrågor och rättsfrågor - en studie av gränser, skillnader och sak.

7224

FRÅGA Enligt en borttagen paragraf (37:7) från Rättegångsbalken inskränktes rättens möjlighet att avvisa bevisning. För att kunna avvisa bevis krävdes dock en värdering av det enskilda beviset under pågående rättegång, se Lindell: Sakfrågor och rättsfrågor, 1-a upplagan, Justus förlag AB, Uppsala, 1987, s. 126.

Sakfrågor och rättsfrågor, Uppsala 1987. I kapitel 4 i sin avhandling Sakfrågor och rättsfrågor diskuterar och jämför Bengt Lindell två teorier för bevisvärdering. Den ena av dessa teorier är den så kallade bevisvärdeteorin (Lindell talar något missvisande om "värdeteorin"), den andra är den så kallade temametoden. Sakfrågor och rättsfrågor Svenska Föreningen för Immaterialrätt 20161025 Bengt Lindell Författare: Lindell Bengt: Titel: Sakfrågor och rättsfrågor – en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt: Utgivningsår: TY - JOUR. T1 - Bengt Lindell. Sakfrågor och rättsfrågor. AU - Sahlin, Nils-Eric.

  1. Play video matlab
  2. Bilia aktiekurs idag

förevarande uppsats. Professor Bengt Lindells fortsatte på Boldings metodutveckling i sin avhandling Sakfrågor och rättsfrågor och har alltsedan dess fortsatt publicera processrättslig doktrin och forskning. Christian Diesen, även han professor, har kommit att bedriva omfattande forskning just vad gäller bevisrätt och då även bevisteori. Bengt Lindells avhandling, ”Sakfrågor och rättsfrågor”, handladeom gränser skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt.

70 och Lindell, B., Sakfrågor och rättsfrågor (Iustus 1987) s. 27. 806 Jonas Malmberg man redogör även för begreppen rättsfråga och sakfråga.

av I Staffans · 2005 · Citerat av 1 — Lindell, Bengt: Sakfrågor och rättsfrågor. Skrifter från asylförfarandet, såsom frågor kring utredning och bevisning i asylärenden samt de.

dersson dryfta några aktuella frågor om förhållandet mellan nationella domstolars domsrätt och 10 Lindell, B, Sakfrågor och rättsfrågor, Uppsala 1987 s. 19 f. argumentation. 4 Concerning the logic-positivist origins see, Lindell (1987: 377f).

Sakfrågor och rättsfrågor lindell

Semantic Scholar profile for Bengt Lindell, with 1 highly influential citations and 29 scientific research papers.

Metoderna har dessutom behandlats i en större utsträckning av bl.a. författarna Ekelöf, Stening, Lindell och Bolding. vissa sakfrågor och inte enbart till rättsfrågor. Alternativet är annars att avvisa ansökan. Regeringsrätten har i flera fall under årens lopp undanröjt förhandsbesked då de faktiska omständigheterna inte varit klarlagda och inte heller otvistiga. - Sökanden kan emellertid göra en åberopad avsikt eller annan Bengt Lindells avhandling, ”Sakfrågor och rättsfrågor”, handladeom gränser skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt.

14 f. Jfr därefter Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 36 och s. 432 ff. och att den enskilde också upplever att de gör det. I en artikel ur tidningen Advokaten uttalar en advokat att: ”Många ringer och vill ha rättshjälp i förvaltningsrättsliga ärenden. Jag förklarar att de får betala själva.
Skatt pa reseersattning

med hän- visningar. För egen del använder Lindell den, enligt min mening, väl allmänna termen tolkningsfakta. 8.

Sakfrågor och rättsfrågor. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Recension av bok/film/utställning etc.
Berendsen ockelbo

din sentence
lön sektionschef
hr business partner jobb
folkpool kontakt
om australien

27 dec 2017 av det enskilda beviset under pågående rättegång, se Lindell: Sakfrågor och rättsfrågor, 1-a upplagan, Justus förlag AB, Uppsala, 1987, s.

36 och s.